Szczegółowy regulamin serwisu 24ostropest.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.ostropest.home.pl prowadzony jest przez Gospodarstwo Rolne
 2. Jarosław Barański, ul. Piaskowa 68, 44-120 Pyskowice, NIP 969-118-68-38
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną na adres ostropest@home.pl
 5. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail lub sms), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 4. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 5. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 6. Kupujący pokrywa koszty zamówienia, tj.koszt zamówionego towaru oraz umówione koszty wysyłki. Koszty wysyłki podane są dziale Koszty wysyłki
 7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 •  przelewem na rachunek bankowy.
 1. Dane do wpłaty:
 2. Jarosław Barański - Gospodarstwo Rolne
 3. ul. Piaskowa 68
 4. 44-120 Pyskowice

 5. BGŻ nr rachunku 31 2030 0045 1110 0000 0135 6480
 • za pomocą serwisu www.paypal.pl
 1. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • Przy odbiorze, czyli za pobraniem.

 1. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia - zamówienia wysyłane są wciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto lub w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia opłacanego przy odbiorze.


 III. GWARANCJA ZWROTU TOWARU ORAZ BEZPIECZNA PRZESYŁKA

 1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyn składając uprzednio sprzedawcy oświadczenie na piśmie, w formie sms lub e-mailem.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu: Gospodarstwo Rolne Jarosław Barański ul. Piaskowa 68, 44-120 Pyskowice. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli pierwotnie towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: Gospodarstwo Rolne Jarosław Barański ul. Piaskowa 68, 44-120 Pyskowice. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca  po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Reklamacjemożna wnosić także drogą e-mailową. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Wszystkie przesyłki są monitorowane za pomocą serwisów operatorów kurierskich.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb realizacji zamówień., nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione 
 3. Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych serwisowi www.ostropest.home.pl jest Gospodarstwo Rolne Jarosław Barański. z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Piaskowa 68 , kod pocztowy 44-120

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do aadministratora za pośrednictwem poczty elektronicznej  ostropest@home.pl

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.

 1. Źródłem danych osobowych jest składający zamówienie.

 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

V. POLITYKA CIASTECZEK

Niektóre obszary serwisów należących do www.ostropest.home.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, poprzez serwisy AdWords i Google Analytics oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:Gospodarstwo Rolne Jarosław Barańskiul. Piaskowa 68, 44-120 Pyskowice.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, będą rozstrzygane przez sądy powszechne.główek